user_mobilelogo
Oswald Jansen
Oswald Jansen (1967) is advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht sinds augustus 2008 en oprichter van Resolución.

Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de volle breedte van het bestuursrecht, waaronder het bestuursprocesrecht. Zijn specialismen zijn toezicht en regulation, handhaving en sanctierecht, economisch en financieel bestuursrecht en Europees bestuursrecht. Hij geniet grote bekendheid als specialist bestuurlijke boete.

Daarnaast is Oswald:
  • Strategisch adviseur van diverse overheden, ondernemingen, advocaten en van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Strategisch juridisch adviseur op interim-basis voor de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (2022) en de Programmadirectie Pandemische Paraatheid VWS (cluster Landelijke functionaliteit infectieziektenbestrijding (2022/2023).
  • Bijzonder hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur aan de Universiteit Maastricht (1 januari 2015- 31 december 2019).
  • Docent en examinator op het gebied van Financieel Recht aan de Grotius Academie voor medewerkers van de Autoriteit Financiële Markten.
  • Annotator van AB Rechtspraak Bestuursrecht en tot 1 januari 2020 auteur van Tekst en Commentaar Mededingingswet, Tekst en Commentaar Telecommunicatie- en Privacyrecht.
  • Auteur van diverse boeken over bestuurlijke sancties.
  • Lid van de redactie van het tijdschrift Vastgoedrecht.
  • Lid van de commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR).
  • Visiting professor Global Administrative Law Tilburg University.
  • Adjunct professor American University Washington College of Law.
Ook was hij rechter- en raadsheer-plaatsvervanger.

Oswald Jansen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: bestuursrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.