user_mobilelogo
Oswald Jansen
Oswald Jansen (1967) is specialist bestuursrecht sinds augustus 2008 en oprichter van Resolución.

Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de volle breedte van het bestuursrecht, waaronder het bestuursprocesrecht. Zijn specialismen zijn toezicht en regulation, handhaving en sanctierecht, economisch en financieel bestuursrecht en Europees bestuursrecht. Hij geniet grote bekendheid als specialist bestuurlijke boete.

Daarnaast is Oswald:
  • Bijzonder hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur aan de Universiteit Maastricht (1 januari 2015- 31 december 2019).
  • Strategisch adviseur van diverse overheden, ondernemingen, advocaten en van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Docent en examinator op het gebied van Financieel Recht aan de Grotius Academie voor medewerkers van de Autoriteit Financiële Markten.
  • Annotator van AB Rechtspraak Bestuursrecht en tot 1 januari 2020 auteur van Tekst en Commentaar Mededingingswet, Tekst en Commentaar Telecommunicatie- en Privacyrecht.
  • Auteur van diverse boeken over bestuurlijke sancties.
  • Lid van de redactie van het tijdschrift Vastgoedrecht.
  • Lid van de commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR).
  • Visiting professor Global Administrative Law Tilburg University.
  • Visiting Scholar in Residence American University Washington College of Law.
Ook was hij advocaat, rechter- en raadsheer-plaatsvervanger.jQuery(document).ready( function() { // Eerst verplaatsen we de menuitems van de languageswitcher naar het hoofmenu jQuery('#hornav ul#moomenu').append(jQuery('.mod-languages ul.lang-inline li')); // Daarna halen we de rest van de languageswitcher module weg jQuery('.mod-languages').closest('.module').remove() // Nu nog even wat code voor de dynamische module jQuery('.spacer2').append(jQuery('.dynamic-module')); }); //jQuery(window).scroll(function(){ // jQuery('.slideInRight').addClass('animated'); //});