user_mobilelogo
De kern van het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet bevat algemene regels over de verhouding tussen overheid en de burgers en bedrijven. Het regelt ook de mogelijkheden die burgers en bedrijven hebben om samen te werken met de overheid en om bijvoorbeeld vergunningen en subsidies te krijgen. Of als het tot een geschil komt, zich bij de rechter tegen overheidsbeslissingen te verzetten.
Resolución is specialist op het gebied van toezicht door de overheid, haar handhavingsacties en haar bevoegdheden.
jQuery(document).ready( function() { // Eerst verplaatsen we de menuitems van de languageswitcher naar het hoofmenu jQuery('#hornav ul#moomenu').append(jQuery('.mod-languages ul.lang-inline li')); // Daarna halen we de rest van de languageswitcher module weg jQuery('.mod-languages').closest('.module').remove() // Nu nog even wat code voor de dynamische module jQuery('.spacer2').append(jQuery('.dynamic-module')); }); //jQuery(window).scroll(function(){ // jQuery('.slideInRight').addClass('animated'); //});