user_mobilelogo
De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op het handelen van financiële instellingen, zoals verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen. In de wet staat aan welke eisen financiële instellingen moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld. De Nederlandsche bank en de Autoriteit Financiële Markten voeren het toezicht uit. Het reguleren van pensioenfondsen door De Nederlandsche Bank valt ook onder dit rechtsgebied.

Organisaties die onder het Economisch bestuursrecht vallen zijn bijvoorbeeld:
  • De Autoriteit Consument en Markt met taken rond consumentenbescherming, concurrentie en het reguleren van de energie-, telecom-, post- en vervoermarkt.
  • De Inspectie SZW met toezicht op de naleving van bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag, de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet.
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met bijvoorbeeld het toezicht op diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.
  • De Autoriteit persoonsgegevens over de bescherming van persoonsgegevens en datalekken.
Ook in het omgevingsrecht, een vorm van economisch bestuursrecht, is Resolución thuis.

De focus van Resolución richt zich op het economisch en financieel bestuursrecht.